Producenci
Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez sklep internetowy otulzapachem.pl, prowadzony przez firmę:

Otul Zapachem - Ryszard Czak,

ul. Za Wiatrakiem 4/1, 72-006 Mierzyn,

NIP: 8531048305, dalej zwanym Sklepem internetowym.

 

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony informacji osobowych udzielonych przez Klientów. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego i dokonywania zakupów w ramach sklepu, podejmuje do tego wszelkie niezbędne działania, takie jak obsługa plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania opisane są tutaj: Pliki cookies.

Obok plików cookies, Sklep Internetowy również gromadzi dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP Klienta, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient został przekierowany na stronę Sklepu Internetowego. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Klientów Sklepu Internetowego. Dane te nie będą łączone z danymi osobowymi.

Sklep Internetowy zbiera od Klientów następujące dane osobowe za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na stronie internetowej:

 • nazwisko i imię,
 • adres do korespondencji,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu komórkowego.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu Internetowego.

Ponadto, Sklep Internetowy może zbierać od użytkowników informacje, takie jak:

 • data urodzenia,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • nazwa firmy,
 • NIP,

w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji, zwiększenia wygody korzystania ze Sklepu Internetowego oraz przygotowywania analiz statystycznych na potrzeby Sklepu Internetowego. Podanie tych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta.

Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich modyfikacji. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o wykorzystanie tej opcji w ramach swojego konta lub za pośrednictwem kontaktu mailowego na adres: biuro@otulzapachem.pl.

 

Marketing Sklepu Internetowego

Po wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymywanie newslettera lub informacji o promocjach i ofertach specjalnych Sklepu Internetowego otulzapachem.pl, podany przez Klienta adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych towarów otulzapachem.pl. Zgoda może zostać cofnięta na życzenie Klienta. Zgodę można cofnąć, zmieniając stosowne ustawienia po zalogowaniu się do swojego panelu Klienta lub klikając w specjalny odnośnik zamieszczony w każdej przesłanej do Klienta wiadomości e-mail.

 

Udostępnienie informacji

W celu realizacji zleceń Sklep Internetowy może udostępnić zebrane od Klienta dane osobowe do następujących podmiotów współpracujących:

 • firm kurierskich i transportowych,
 • producentów sprzedawanych towarów,
 • firm prowadzących serwisy gwarancyjne,
 • operatorów płatności.

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Sklep Internetowy zobowiązuje się do przekazania danych, o których mowa wspomnianym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do należytego wywiązania się przez Sklep Internetowy z zawartej z Klientem umowy sprzedaży.

Podane przez Klientów informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Środki techniczne i obowiązki Klientów

Sklep internetowy otulzapachem.pl dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe Klienta i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Wykorzystywane są wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Sklepu Internetowego w celu ochrony tych danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klientów płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez Sklep Internetowy działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient sam nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło do Sklepu Internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Sklep Internetowy nigdy nie zwraca się do Klienta o podanie danych osobowych, z wyjątkiem logowania na stronie internetowej Sklepu. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym po każdorazowym skorzystaniu ze Sklepu Internetowego należy się wylogować.

 

Odsyłacze do innych stron internetowych

Sklep Internetowy umieszcza na swoich stronach odsyłacze umożliwiające Klientowi bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Radzimy, by Klient zapoznał się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.

 

Prawo dostępu do danych osobowych

Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich modyfikacji. Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych osobowych oraz może je zmienić z poziomu swojego konta. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.).
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • Rozporządzeniu z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 

 

Pytania i zastrzeżenia

 

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być zadane przez Klienta poprzez kontakt elektroniczny pod adresem: biuro@otulzapachem.pl.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl