Producenci
Regulamin

Regulamin obowiązuje od 11.01.2018 r.

 

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Sklep internetowy otulzapachem.pl, prowadzony jest przez firmę:

Otul Zapachem - Ryszard Czak, mającej siedzibę w:

ul. Za Wiatrakiem 4/1, 72-006 Mierzyn,

NIP: 8531048305

REGON: 369 224 759,

zwany w dalszej części regulaminu Sklepem Internetowym.

2. Telefoniczny kontakt ze Sklepem Internetowym można nawiązać pod numerem infolinii +48 533 746 466 w godz. 8 – 16, od poniedziałku do piątku. Pocztę elektroniczną (e-mail) można kierować na adres: biuro@otulzapachem.pl.

3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu. Stroną dokonującą zakupów w otulzapachem.pl mogą być:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

                zwane w dalszej części niniejszego regulaminu „Klientem”.

4. Podane na stronach Sklepu Internetowego otulzapachem.pl ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.

5. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
7. Sklep Internetowy otulzapachem.pl oferuje zakupy w trybach:

 • Zwykły,
 • Szybki Zakup,
 • Płatności Shoper.

a)      Tryb „Zwykły” polega na zakupie towarów po uprzedniej rejestracji w Sklepie Internetowym oraz dokonania zapłaty za zamówione towary. Zapłaty można dokonać:

 • przelewem tradycyjnym,
 • kartą płatniczą,
 • przelewem szybkim,
 • za pobraniem.

Podczas rejestracji Klient podaje niezbędne do realizacji zamówienia dane osobowe.

 b)      Tryb „Szybki zakup” polega na zakupie towarów bez logowania się w Sklepie Internetowym otulzapachem.pl, zapłaty można dokonać:

 • przelewem tradycyjnym,
 • przelewem szybkim,
 • kartą płatniczą.

 Klient podaje dane osobowe związane z koniecznością dostarczenia zamówienia do rąk własnych Klienta.

 c)       Tryb „Płatności Shoper”, gdzie po dokonaniu wyboru towarów, Klient zostaje przekierowany do systemu Płatności Shoper, w którym dokonuje rejestracji i logowania, po czym dokonuje płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową.

W przypadku każdego z powyższych trybów możliwy jest „Zakup jako prezent” – Sklep Internetowy otulzapachem.pl przesyła wybrany przez Klienta towar na adres wskazanej przez Klienta osoby. Zapłaty można dokonać:

 • przelewem tradycyjnym,
 • kartą płatniczą,
 • przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Płatności Shoper.

Towar wysyłany jest w eleganckim opakowaniu. Podczas składania zamówienia, w polu „Uwagi” wymagane jest podanie informacji, że towar przeznaczony jest na prezent.

8. Zamówienia są składane przez Klienta na stronie internetowej Sklepu Internetowego otulzapachem.pl poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

9. Serwer Sklepu Internetowego otulzapachem.pl wysyła automatyczną wiadomość e-mail do Klienta w celu uzyskania potwierdzenia złożonego zamówienia przy płatności za pobraniem. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie zawierać informację na temat wysokości i kosztów przesyłki.

10. Klient ma 5 dni roboczych na odesłanie potwierdzenia zamówienia. Jeśli potwierdzenie nie zostanie w tym czasie odesłane przez Klienta, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

11. Procedura realizacji złożonego zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy Klient potwierdzi e-mailem swoje zamówienie oraz zapłaci za towar za pomocą metod wskazanych w pkt 7. Przy płatności kartą płatniczą - czekamy na pozytywną autoryzację, dopiero wtedy zamówienie zostanie przyjęte do realizacji. W przypadku płatności za pobraniem – gdy potwierdzi swoje zamówienie drogą elektroniczną.

12. Zapłata musi się znaleźć na koncie Sklepu Internetowego nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 7-dniowego terminu na zapłatę:

 • kosztów dostawy – w przypadku wyboru płatności „za pobraniem”,
 • kosztów towaru – w przypadku wyboru pozostałych form płatności,

zamówienie zostaje anulowane i nie będzie wiązać Sklepu Internetowego.

13. Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta w ciągu 5 dni roboczych w zależności od dostępności towarów (chyba że Klient życzy sobie ich dostarczenia w późniejszym terminie). Termin dostawy może zostać wydłużony z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, Poczty Polskiej lub kuriera.

14. Sklep Internetowy wysyła przesyłki zawsze od poniedziałku do piątku.

15. Termin otrzymania przesyłki jest uzależniony od wybranego przez Klienta przewoźnika. Firmy kurierskie dostarczają przesyłki w terminie ok. 1-2 dni roboczych, Poczta Polska zazwyczaj w ciągu 2-4 dni. Klient swój wybór zaznacza na formularzu zamówienia na stronie Sklepu Internetowego otulzapachem.pl.

16. Koszty oraz terminy dostaw znajdują się w zakładce Czas i koszt dostawy.

17. Rachunek imienny lub faktura na firmę będzie zawierać dane, które Klient poda podczas składania zamówienia i zostanie dołączony do paczki. Klient dokonujący zakupu w opcji „Zakup jako prezent” otrzyma rachunek na swój adres korespondencyjny.

18. Przy zwrocie towaru przez Klienta oraz w przypadku reklamacji przy zwrocie towaru wystawiany jest rachunek korygujący.

19. Do zwrotu towaru w przypadku reklamacji w opcji „Zakup jako prezent” upoważniona jest osoba otrzymująca prezent wyłącznie w sytuacji, gdy dołączy ona formularz zwrotu towaru. Faktura korygująca wystawiana jest osobie zamawiającej.

20. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

21. Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze „Płatności Shoper”:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

 

II. REKLAMACJE I ZWROTY

 w rozumieniu art. 221 KC. prawo odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie Klientów będących konsumentami.

 

1. Przed odebraniem przesyłki Klient sprawdza, czy paczka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne defekty zewnętrzne, Sklep Internetowy zaleca odmówienie przyjęcia przesyłki lub spisanie raportu z kurierem. Następnie Klient kontaktuje się ze Sklepem Internetowym otulzapachem.pl.

2. Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki, Klient może otworzyć ją w obecności kuriera. Jeśli została stwierdzona jakakolwiek niezgodność, konieczne jest sporządzenie protokołu rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

3. Jeżeli zakupiony przez Klienta towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, Sklep Internetowy prosi o postępowanie zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą reklamacyjną:

a)      Odesłanie towaru do Sklepu Internetowego wraz z dołączonym do niego pisemnym oświadczeniem, w którym opisane są szczegółowe powody reklamacji produktu. Dołączone są także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy, zaraz po uznaniu reklamacji przez nasz sklep.

b)      W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

c)       Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, Sklep Internetowy zrekompensuje poniesione przez Klienta koszty poprzez jedno z poniżej wymienionych:

 • naprawę reklamowanego produktu,
 • przesłanie nowego egzemplarza produktu,
 • zwrot pieniędzy.

d)      Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Sklep Internetowy przekaże Klientowi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeśle na swój koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany przelewem internetowym.

4. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) właściciel Sklepu Internetowego otulzapachem.pl informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych sklepu internetowego otulzapachem.pl.

2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym. Za zgodą Klienta są wykorzystywane w celu prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl